4ESO

SEGON TRIMESTRE:

continguts teòrics:

PRESENTACIÓ MRU; MRUA

MOVIMENT

EXERCICIS CINEMÀTICA:

http://www.edu365.com/eso/muds/ciencies/problemes/index.htm

SIMULACIONS CINEMÀTICA:

https://fislab.wordpress.com/applets-i-simulacions/

PRESENTACIÓ DINÀMICA:

continguts pràctics:

Comencem cinemàtica al pati:

cinematica1

pràctica cinemàtica

TERCER TRIMESTRE:

FORCES

DINAMICA_nou

MAPA CONCEPTUAL FORCES:

mapa conceptual dinàmica

EXERCICIS DINÀMICA:

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/problemes/dinamica2/index.htm

EXPERIMENTS FÍSICA:

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/index.htm

pràctica DINÀMICA

GRAVITACIÓ:

WEBQUEST DE LA GRAVETAT:

http://www.xtec.cat/~jgarc322/lagravedad.htm

RÚBRICA :

votació satèl.lit

rubrica

ELS FLUIDS:

 

EXERCICIS ON LINE:

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/problemes/pressio/index.htm

GUIÓ PRACTIQUES:

Aquest any, física! – La força de l’atmosfera

Els sòlids fan pressió

El globus i l´ampolla

EXPERIMENTS ON LINE

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/index.htm

EXERCICIS I PRÀCTICA:

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/pressio1/index2.htm

visionat quèquicom: energia

http://blogs.ccma.cat/quequicom.php?itemid=52520