PREGUNTES DELS ALUMNES

PREGUNTA: QUÈ ÉS EL PLASMA?

RESPOSTA:

Plasma (estat de la matèria)

En física i química, el plasma és un estat de la matèria en el qual pràcticament tots els àtoms estan ionitzats i lliures amb la presència d’una certa quantitat d’electrons lliures, no lligats a cap àtom o molècula. És un fluid, format per electrons, i ions positius. Això fa que el plasma sigui conductor elèctric i que respongui fortament als camps electromagnètics. El plasma presenta unes propietats diferents de les dels sòlidslíquids, i gasos, de manera que és considerat com un altre estat de la matèria. Pot presentar-se de diferents maneres: com a núvols gasosos neutres, com s’observa en cas de les estrelles; en forma de gas, el plasma no té una forma o un volum definits, però sota la influència d’un camp magnètic pot formar estructures com raigs de ions o bé com a suspensions de partícules de l’ordre del nanòmetre o el micròmetre.

 

http://www.recercaenaccio.cat/experimenta/21-generem-plasma-dins-duna-bombeta/

PREGUNTA: PER QUÈ EL TEMPS ÉS RELATIU?

RESPOSTA:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_la_relativitat

https://experimentaciolliure.wordpress.com/?s=la+relativitat

http://www.rrfisica.cat/num/num5/article_num=20&pos=8&total=9&art=66.html