Pràctiques de laboratori

PRIMER TRIMESTRE:

1-TRACTAMENT DE DADES-

fotocòpia test

2-MESURES I CÀLCULS D’ERROR AL LABORATORI:

vídeo ús del peu de rei:

mesura i error

3-MÈTODE CIENTÍFIC:

Guió:

METODECIENTÍFIC

mètode científic i caiguda lliure

mètodecientífic

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/arquimedes/glossari.htm

4- CINEMÀTICA (pràctica llibre primer batxillerat pàgina 70-71)

5-CINEMÀTICA 2DIM

Pràctica llibre pàg 108

CINEMÀTICA (SIMULACIONS) :

http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/p-applets.htm

http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics

http://www.walter-fendt.de/html5/phes/

SEGON TRIMESTRE:

5-DINÀMICA: llei de Hooke

constant molla

6.-TREBALL I ENERGIA: CONSERVACIÓ ENERGIA EN EL BOT PILOTA:

Guió de dues pilotes com boten(fet al laboratori)

https://fislab.wordpress.com/2015/12/30/dues-pilotes/

Només visionar:

Transformació energia:

http://www.experimentosdefisica.net/experimentos-sobre-transformacion-de-energia/

Transformació energia pèndol:

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/energy/pe.cfm

Walter Lewin:

http://fq4baeloclaudia.blogspot.com.es/2012/02/principio-de-conservacion-de-la-energia.html

7-ENERGIA POTENCIAL I CINÈTICA (llibre Mcgraw).

imatge1imatge2

TERCER TRIMESTRE:

PROJECTE FÍSICA QÜOTIDIANA:

TEMES:

Partir d’un físic i contextualitzar-lo. Experiment, teoria.
o triar un treball de la llum:
Cada treball parteix d’una pregunta principal. Al costat de cadascuna, teniu altres preguntes secundàries. que probablement també necessiteu respondre.
  1. Com funciona l’ull humà? Com funcionen les lents? Quin tipus de lents hi ha en un ull?
  2. Quin és l’origen dels defectes de la visió? Com es poden corregir? Com funcionen les lents?
  3. Què és i com funciona la fibra òptica? Com funciona la reflexió de la llum? Què és la refracció? Què és l’angle límit?
  4. Com funciona un CD? Com funciona la reflexió de la llum? Què és la interferència?
  5. Com es pot mesurar la velocitat de la llum? Quins mètodes van proposar i/o realitzar Galileo, Römer i Fizeau? Quines són les propietats d’una ona: freqüència, longitud d’ona, velocitat de propagació, etc.?
  6. Com funciona el cinema 3D? Què és la visió estereoscòpica? Com funcionaven les ulleres de colors? Què són les ulleres actives? I les passives? Què és la polarització de la llum?

8-ÒPTICA:

Òptica

Visionat de l’apartat experiments d’òptica de ( ens familiaritzem amb els fenòmens) i responem les preguntes:

https://fislab.wordpress.com/

1.Espat d’islàndia. Dos índex de refracció diferents.

2.La fibra òptica.

3.Fetxa doble. refracció.

4.Resistència retiniana.

5.per què el cel és blau?

9- Respondre les següents preguntes fent servir educaplus.org de lents i miralls:

optica

optica

10- EXPERIMENTS amb el material maleta òptica del laboratori (per grups):

1.1; 1.2; 3.6; 3.7; 3.10; 3.11; 3.12

optica

11.- Visionat què qui com NÚM 199. LA VISIÓ