Projecte FQ (tercer trimestre)

PROJECTE FÍSICA QÜOTIDIANA:

TEMES:

Partir d’un físic i contextualitzar-lo. Experiment, teoria.
o triar un treball de la llum:
Cada treball parteix d’una pregunta principal. Al costat de cadascuna, teniu altres preguntes secundàries. que probablement també necessiteu respondre.
  1. Com funciona l’ull humà? Com funcionen les lents? Quin tipus de lents hi ha en un ull?
  2. Quin és l’origen dels defectes de la visió? Com es poden corregir? Com funcionen les lents?
  3. Què és i com funciona la fibra òptica? Com funciona la reflexió de la llum? Què és la refracció? Què és l’angle límit?
  4. Com funciona un CD? Com funciona la reflexió de la llum? Què és la interferència?
  5. Com es pot mesurar la velocitat de la llum? Quins mètodes van proposar i/o realitzar Galileo, Römer i Fizeau? Quines són les propietats d’una ona: freqüència, longitud d’ona, velocitat de propagació, etc.?
  6. Com funciona el cinema 3D? Què és la visió estereoscòpica? Com funcionaven les ulleres de colors? Què són les ulleres actives? I les passives? Què és la polarització de la llum?

RÚBRICA:

rubricapqq