Vídeos i presentacions

PRIMER TRIMESTRE

XIFRES SIGNIFICATIVES, ARRODONIMENTS I XIFRES SIGNIFICATIVES EN LES OPERACIONS:

https://experimentaciolliure.wordpress.com/constants/xifres-significatives/

ERRORS EN LES MESURES, EXACTITUD I PRESICIÓ:

https://experimentaciolliure.wordpress.com/constants/errors-en-les-mesures/

MAGNITUDS FÍSIQUES:

E00 MagnFis

TAULA MAGNITUDS FONAMENTALS:

Magnituds fonamentals

MÈTODE CIENTÍFIC:

CINEMÀTICA:

MRU:

MRUA i MCU:

exercicis en paper SCIENCE BITS

exercicis MRUA-MCU

http://www.jcabello.es/fisyquim4/cinematica.html

DUES DIMENSIONS (parabòlic i circular)

cinematica-en-dues-dimensions-final-1

SEGON TRIMESTRE

DINÀMICA:

Forces i lleis de Newton

QUANTITAT DE MOVIMENT:

 

TREBALL I ENERGIA:

TERCER TRIMESTRE

CONSERVACIÓ ENERGIA. XOCS ELÀSTICS I INELÀSTICS:

PRESENTACIÓ ÒPTICA:

RESUM I EXERCICIS (ÒPTICA GEOMÈTRICA):

http://www.educaplus.org/game/laboratorio-de-lentes

1BTXimatges10

EXPERIMENTS ÒPTICA:

https://experimentaciolliure.wordpress.com/tallers/difraccio-interferencia-i-espectroscopia-visible-i/

VISIONAT QUÈQUICOM 212 EL COURE

http://blogs.ccma.cat/quequicom.php?itemid=51938

EXERCICIS ELECTRICITAT:

1BTXcorrent10

correntcontinu_exerc_05