Selectivitat

PAU 2017/18

Fisica_2017-18

CONTINGUT SELECTIVITAT 2016:

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/estructura_de_lexamen_i_informacio_de_les_materies/fisica/

SELECTIVITAT PER TEMES:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/planetaciencia/batxillerat/fisica/pau-fisica/exercicis-selectivitat-fisica-per-temes

http://www.selectes.cat/template.php?m=fisi

http://selecat.cat/

EXERCICIS PAU ONES I SOLUCIONS

pau3013

EXERCICIS PAU FÍSICA MODERNA 2015 (AMB SOLUCIONS):

PAUfisicamoderna

EXERCICIS FÍSICA MODERNA (NUCLEAR), AMB SOLUCIONS:

enunciats:exercicisnuclear

solucions: FISICA_NUCLEAR

EXERCICIS FÍSICA MODERNA (NUCLEAR), SENSE SOLUCIONS:

https://jjchemistry.wordpress.com/2009/05/27/problemes-radioactivitat-2n-batxillerat/

EXERCICIS FÍSICA MODERNA(QUÀNTICA), SENSE SOLUCIONS:

https://jjchemistry.wordpress.com/2009/05/27/problemes-fisica-moderna-2n-batxillerat/

EXERCICIS FÍSICA RELATIVITAT, SENSE SOLUCIONS:

https://jjchemistry.wordpress.com/2009/05/27/problemes-i-questions-relativitat-2n-batxillerat/