Conferència al teatre de Blanes

Dimecres 18 de novembre: Teatre de Blanes “Científic a l’abast”

Com en els darrers cursos, una nova edició de l’activitat ”La ciència en primera

persona”emmarcada en el Dia de la Ciència a les escoles 2015 que promou el

Departament d’Ensenyament conjuntament amb la Fundació Catalana per a la Recerca i

la Innovació (FCRI). L’activitat es fonamenta en l’organització d’un centenar

de conferències-col·loqui simultànies arreu de Catalunya. Les conferències van a

càrrec de persones dedicades a la investigació que explicaran la seva tasca, tant des del

vessant científic com humà amb l’objectiu clar d’estimular i potenciar la seva vocació

científica.

Científic ponent: Sr. Jordi García

Lloc: Teatre de Blanes

Hora: 11:30 h. Sortirem a les 10,55 h

Títol: “L’embrió inconformista: la nova ciència de la Evo-Devo”

Al final del segle XX va viure el naixement d’una nova disciplina, la Evo-Devo, que

combina la biologia molecular, l’evolució, i la biologia del desenvolupament. El repte:

entendre com els canvis genètics han estat els responsables del canvi morfològic.

 

DSC_1191